Simona VAŠTOVÁ

Bakalářská práce

Systém psychosociální intervenční služby u zdravotnické záchranné služby

System of psychosocial Intervention Service in Emergency Medical Service
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem psychosociální intervenční služby a jeho fungováním u zdravotnické záchranné služby. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá z kapitol, které definují pojmy zdravotnická záchranná služba, psychosociální intervenční služba a systémem psychosociální intervenční služby v rámci zdravotnické záchranné služby. Praktická část …více
Abstract:
This bachelor thesis is following up system of psychosocial intervention service and it's function in the emergency medical service. The thesis is divided to theoretical and practical part. The theoretical parts consist of chapters that are defining the concepts of emergency medical service, psychosocial intervention service and system of psychosocial intervention within framework of emergency medical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Klára Gillernová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠTOVÁ, Simona. Systém psychosociální intervenční služby u zdravotnické záchranné služby. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/