Bc. Markéta Vařejková

Bakalářská práce

Dávky státní sociální podpory v okrese Svitavy

Benefits of social support in district Svitavy
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popsat strukturu a výši dávek státní sociální podpory vyplacených v okrese Svitavy za období 2004 – 2010. Práce se zabývá systémem státní sociální podpory v České republice, jednotlivými dávkami, změnami, ke kterým došlo během sledovaného období. Analýza zjišťuje, zda změny v systému v České republice odpovídají výši a počtu vyplacených dávek v okrese Svitavy.
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is to describe the structure and amount of the state social benefits which were paid in the district of Svitavy in the period 2004 - 2010. The thesis deals with the state social support system in the Czech Republic, partial benefits, contributions and changes that were realized during the studied period. The analysis researches if the system changes conform to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta