Martina Součková

Diplomová práce

Communication Strategy of Cosmetic Retailer Brand

Komunikační strategie kosmetického retailera
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá komunikační strategií kosmetického retailera Sephora. Práce má za cíl analyzovat nynější komunikační strategii kosmetické značky Sephora a identifikovat příslušné možnosti pro zlepšení komunikační strategie tohoto retailera v České republice. Na základě výzkumu autorky, analýzy a obržených informací o marketingové komunikaci, autorka splní zmíněný cíl diplomové práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the communication strategy of the cosmetic retailer brand targeted on the Sephora chain. This thesis aims to analyze the current marketing communication strategy of cosmetic brand Sephora and to identify appropriate improvements for its communication strategy and development in the Czech Republic. Based on the research of the author, analysis, and obtained information …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Květa Olšanová
  • Oponent: Andrea Escobar Rios

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81363