Ing. Simona Greplová

Diplomová práce

Využití vybraných finančních derivátů při zajištění kurzového rizika

The Use of Selected Financial Derivatives in Exchange Rate Risk Hedging
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Využití vybraných finančních derivátů při zajištění kurzového rizika“ je analýza vybraných měnových derivátů jako možného řešení při zajištění kurzového rizika. První část práce je věnována především teoretickému rozboru jednotlivých skupin derivátů a jejich klasifikaci. Druhá část práce je zaměřena na praktické použití měnových derivátů při zajištění kurzového rizika a závěrečné …více
Abstract:
The aim of the thesis „ The Use of Selected Financial Derivatives in Exchange Rate Risk Hedging “ is analysis of selected currency derivatives as a possible solution of exchange rate risk hedging. First part is mainly dedicated to theoretical basis of different groups of derivatives and its classification. Second part is aimed at practical use of currency derivatives and concluding evaluation of achieved …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance