Bc. Lucie ŠEVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Proměny partnerského vztahu po narození dvojčat

The changes in a partnership after the birth of twins
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá proměnami partnerského vztahu po narození dvojčat. V teoretické části jsou zpracovány kapitoly o partnerském vztahu, manželství, rodičovství a také o specifikách života s dvojčaty. Cílem výzkumu je zmapovat, jak se z pohledu obou rodičů změnil jejich partnerský vztah a vybrané aspekty fungování rodiny po narození dvojčat. V rámci kvalitativního přístupu byla jako typ výzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the changes in a partnership after the birth of twins. The theoretical part contains chapters about a relationship, marriage, parenthood and also about the specifics of life with twins. The aim of the study is to map how changed partnership and selected aspects of family after the birth of twins from the perspective of both parents. In terms of qualitative approach was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zveřejnit od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Lucie. Proměny partnerského vztahu po narození dvojčat. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3ont5t 3ont5t/2
5. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
5. 4. 2016
Marklová, E.
6. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.