Mgr. Lenka Franců

Bakalářská práce

Stylizovaná fakta o hospodářském cyklu - aplikace na vybranou ekonomiku

Stylized facts of business cycle - application for selected economy
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme rozboru hospodářských cyklů ve dvou různých ekonomikách. Tyto ekonomiky jsou Česká republika a Německo. Seznámíme se s použitými metodami, které jsou potřebné k analýze chování vybraných makroekonomických veličin v závislosti na cyklu hrubého domácího produktu. V práci sledujeme a srovnáváme výsledky z obou států. Závěrem pak rozebíráme i závislost některých českých …více
Abstract:
In this thesis we study stylized facts of business cycles in two different economies. These economies are the Czech Republic and Germany. We meet with the used methods, which we need to analyze the behaviour of selected macroeconomic variables depending on the cycle of GDP. In this work we focus on and compare the results from both countries. Finally, we discuss the dependence of some Czech economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma