Bc. Matej Horňák

Bachelor's thesis

Pravoslávna Cirkev v Číne a jej misijná činnosť za pôsobenia Metropolitu Innokentija (Figurovskij, 1897-1931)

Orthodox Church in China and its missionary activities under the Metropolitan Innocent (Figurovsky)
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with actions of Eastern Orthodox Church in China under metropolitan Innocent (Figurovsky)‘s leadership, between years 1897 to 1931 with primary concern for years 1900 to 1917. Primary emphasis in the thesis is put on two incidents and their influence on development of Eastern Orthodoxy in China: Boxer Rebellion in 1900 and Great October Socialist Revolution in Russia in …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá činnosťou pravoslávnej cirkvi v Číne pod vedením metropolitu Innokentija Figurovského, teda časovým úsekom medzi rokmi 1897 až 1931 s primárnym dôrazom na obdobie medzi rokmi 1900 až 1917. V práci je obzvlášť kladený dôraz na dve udalosti a ich vplyv na rozvoj pravoslávia v Číne: Boxerské povstanie v roku 1900 a Veľkú októbrovú revolúciu v Rusku v roku 1917. Práve tieto …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A.
  • Reader: doc. Lucie Olivová, MA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / Culture Studies of China