Zdeněk ŠŤASTA

Bakalářská práce

Učební pomůcka pro HTML 5, CSS3, jQuery

Lecture Notes for the HTML 5, CSS3 and JQUERY Courses
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat podklady pro výuku HTML 5, CSS3 a jQuery. V práci jsou probírány vlastnosti HTML, CSS jazyka a vlastnosti využití jQuery UI při tvorbě webových stránek a front-end frameworky, které jsou spjaté s tvorbou webových stránek. Výstupem práce jsou prezentace, úkoly pro procvičení probraných kapitol a vzorové stránky s využitím HTML, CSS, jQuery UI a front-end frameworku …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to develop teaching materials for HTML 5, CSS3 and jQuery. The work discusses the properties of HTML, CSS language and use of jQuery UI for creating web pages and front-end frameworks that are associated with websites ma-king. The outputs of this work are presentations, assignments for the exercises of discussed chapters and sample pages using HTML, CSS, jQuery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016
Zveřejnit od: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTA, Zdeněk. Učební pomůcka pro HTML 5, CSS3, jQuery. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě