Zdeněk ŠŤASTA

Bachelor's thesis

Učební pomůcka pro HTML 5, CSS3, jQuery

Lecture Notes for the HTML 5, CSS3 and JQUERY Courses
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat podklady pro výuku HTML 5, CSS3 a jQuery. V práci jsou probírány vlastnosti HTML, CSS jazyka a vlastnosti využití jQuery UI při tvorbě webových stránek a front-end frameworky, které jsou spjaté s tvorbou webových stránek. Výstupem práce jsou prezentace, úkoly pro procvičení probraných kapitol a vzorové stránky s využitím HTML, CSS, jQuery UI a front-end frameworku …more
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to develop teaching materials for HTML 5, CSS3 and jQuery. The work discusses the properties of HTML, CSS language and use of jQuery UI for creating web pages and front-end frameworks that are associated with websites ma-king. The outputs of this work are presentations, assignments for the exercises of discussed chapters and sample pages using HTML, CSS, jQuery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2016
Accessible from:: 1. 6. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠŤASTA, Zdeněk. Učební pomůcka pro HTML 5, CSS3, jQuery. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information technologies in administration