Bc. Lukáš Jambor

Master's thesis

Snowboarding - vývoj soutěžních disciplín a olympijská historie

Snowboarding - Evolution Of Race Development and Olympic History
Anotácia:
Jambor, Lukáš. Snowboarding - vývoj soutěžních disciplín a olympijská historie. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2010. 95 s. Cílem diplomové práce je popsat vývoj snowboardingu obecně, především pak sledovat původ a vznik jednotlivých soutěžních disciplín. Dále zmapovat olympijskou historii snowboardingu, sledovat zařazení jednotlivých disciplín do programu …viac
Abstract:
Jambor, Lukas. Snowboarding - Evolution Of Race Development and Olympic History. The thesis. Brno: Masaryk University, The Faculty of physical education, 2010. 95 p. The thesis is focused on snowboarding in general, mainly on evolution of race development. The aim of the thesis is to introduce snowboarding, analyze individual competitions, description of each discipline and their overall integration …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií