Božena Vassová

Bachelor's thesis

Vliv sezónnosti na sňatečnost a porodnost v české republice, Norsku a Španělsku

Influence of seasonality on marriage and birth rate in Czech republic, Norway and Spain
Anotácia:
Na vývoj porodnosti a sňatečnosti má v dnešní době vliv změna myšlení obyvatel a s tím související plánované rodičovství, odklad sňatků do pozdějšího věku z důvodu budování kariéry a stále častější nesezdaná soužití.Práce si klade za cíl analyzovat sezónnost v časových řadách počtu živě narozených a počtu uzavřených sňatků v České republice, Španělsku a Norsku v období 1996–2016 a prokázat nebo zamítnout …viac
Abstract:
The development of birth rates and marriage is influenced by changing people's thinking and related family planning, postponement of marriages to a later age due to career development and more frequent unmarried cohabitation. The aim of the thesis is to analyze the seasonality in the number of live births and the number of marriages in the Czech Republic, Spain and Norway in the period 1996–2016 and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedúci: Ondřej Šimpach
  • Oponent: Petra Dotlačilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73918

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.