Mgr. Marcela Vykydalová

Bakalářská práce

Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1961-1971

Documentary film in Czechoslovak television Brno in 1961-1971
Anotace:
Bakalářská diplomová práce zkoumá základní charakteristiky dokumentární tvorby v rámci schématu vysílání 60. a 70. let. Práce čerpá z dobových televizních programů a provozních knih uložených v archivu ČT Brno, aktuální literatury z oblasti dokumentaristiky, programových návrhů, schémat a koncepcí z 60. let, dějin českých médií a historie České televize. Cílem práce je zmapovat produkci dokumentárních …více
Abstract:
This thesis examines the basic characteristics of documentary production within the broadcasting of 60s and 70s. The work draws on contemporary television programs and operating books stored in the archive of Czech Television Brno, current literature of the documentary, the program proposals, the schemes and the concepts of the 60s, the Czech media history and the history of Czechoslovak Television …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta