Mgr. Marcela Vykydalová

Bachelor's thesis

Dokumentární film Československé televize Brno v letech 1961-1971

Documentary film in Czechoslovak television Brno in 1961-1971
Abstract:
Bakalářská diplomová práce zkoumá základní charakteristiky dokumentární tvorby v rámci schématu vysílání 60. a 70. let. Práce čerpá z dobových televizních programů a provozních knih uložených v archivu ČT Brno, aktuální literatury z oblasti dokumentaristiky, programových návrhů, schémat a koncepcí z 60. let, dějin českých médií a historie České televize. Cílem práce je zmapovat produkci dokumentárních …more
Abstract:
This thesis examines the basic characteristics of documentary production within the broadcasting of 60s and 70s. The work draws on contemporary television programs and operating books stored in the archive of Czech Television Brno, current literature of the documentary, the program proposals, the schemes and the concepts of the 60s, the Czech media history and the history of Czechoslovak Television …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta