Mgr. Barbora Knapcová

Bakalářská práce

Neparametrické metody pro testování hypotéz

Nonparametric methods for hypothesis testing
Abstract:
The aim of this bachelor's Major Thesis is to focus on review of the most popular nonparametric methods for hypothesis testing. The thesis aims to locate their characteristics and advantages with comparison of parametric methods for hypothesis testing and subsequently apply the nonaparametric methods on the practical examples.
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zamerať sa na prehľad najpoužívanejších neparametrických metód pre testovanie hypotéz. Práca má za úlohu preskúmať ich vlasnosti a výhody v porovnaní s parametrickými metódami testovania hypotéz a následne prezentovať získané poznatky na príkladoch z praxe.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma