Mgr. Michal Prišegen

Bachelor's thesis

Studium rentgenových dvojhvězd s hmotnou složkou

Study of high-mass X-ray binaries
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá studiem rentgenových dvojhvězd s hmotnou složkou (neboli HMXBs z jejich anglického názvu High Mass X-Ray Binaries) pomocí takzvaných stelárních rázových vln. Ty se často utvářejí u objektů s vysokou rychlostí vůči okolnímu prostředí a poskytují informace o pohybu hvězdy, hvězdném větru a okolním mezihvězdném prostředí. U HMXB systémů jsou však poměrně vzácné. Jádrem …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on studying High Mass X-ray binaries (HMXBs) via stellar bow shocks. These frequently form around objects possessing high velocities with respect to the local ambient medium, providing us with the information on the system’s movement, stellar wind and properties of the surrounding interstellar medium. However, bow shocks associated with HMXBs are relatively rare. The core …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Filip Hroch, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Physics / Astrophysics

Theses on a related topic