Bc. Karel Košťál

Diplomová práce

Klady a zápory nezávislosti centrální banky

Positives and Negatives of the Central Bank Independence
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza a posouzení výhod a nevýhod nezávislosti centrální banky. Současně je práce zaměřena na definování samotné nezávislosti centrální banky. V úvodu práce je stručně popsána historie centrálního bankovnictví jak ve světě, tak u nás a následně je popsáno hlavní poslání centrální banky. Další část práce definuje jednotlivé typy nezávislosti, dále definuje odpovědnost …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and to assess the advantages and disadvantages of the independence of a central bank. The thesis also aims to define the actual independence of the central bank. Firstly, it describes briefly the history of central banking in the world as well as in our country and therafter it explains the main mission of the bank. Then, the thesis defines individual types of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Musil, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Pačesová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS