Theses 

Role otce ve výchově syna – Pavel BOTOŠ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / společný základ - pracovně technická orientace

Pavel BOTOŠ

Bakalářská práce

Role otce ve výchově syna

Father´s role in education of the son

Anotace: Předmětem bakalářské práce je teoretické zmapování vlivu otce na syna a s tím spojená otcovská role, kterou v rodině zastává nebo nezastává. Práce nabízí pohled na otcovy možnosti v jednotlivých fázích vývoje svého potomka (0-20 let) tak, jak na něj v jejich průběhu působí, ovlivňuje a buduje osobnost syna. Také se zabývá opačným případem, kdy otec ve své roli rodiče selže i s nástinem možných následků pro chlapce. Cílem práce je poukázat na důležitost otce v průběhu synova života, v čem je mu nápomocen, oporou, co mu předává a čemu ho učí, v čem ho ovlivňuje. Ale také, kam až to může dojít, když otec nevykonává svou roli řádně, správně nebo v rodině zcela chybí. Bakalářská práce je svým teoretickým zpracováním přípravnou fází pro práci diplomovou.

Abstract: The subject of the Bachelor thesis is a theoretical mapping of a father's influence on a son and associated father's role in a family whether taken on or not. The work offers a glance at father's possibilities in various stages of his offspring's development (0-20 years), as he influences, affects and builds the personality of his son. It also deals with the opposite case, when a father fails in his parental role; and includes a brief idea of the possible consequences for the boy. The aim of the work is to point out the importance of a father in the course of a son's life; how he can be helpful and supportive, what he passes on and teaches, and how he affects him. It also deals with a situation when a father does not take up his role properly, correctly or is completely missing in the family. The theoretical approach of the thesis is a preparatory stage for a Master's thesis.

Klíčová slova: asociální chování, delikvence, duševní poruchy, funkce muže, kriminalita mládeže, identita, nepřítomnost otce, neúplná rodina, otcovské výchovné styly, poruchy chování, role muže, role otce, rodina, rozvod, syndrom CAN, úloha otce, vliv, výchova, výchovný styl, vývojová období dítěte, závislosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 3. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Miriam Prokešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BOTOŠ, Pavel. Role otce ve výchově syna. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz