Bc. Martina Jamborová

Bakalářská práce

Stavební kultura vesnice v 2. polovině 20. století na příkladu Uničovska

The building culture of the village in the second half of the 20th century on the example of Uničovsko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem stavební a bytové kultury na vesnici v období 2. poloviny 20. století. Cílem této práce je reflektovat stavební vývoj, s ohledem na politické a sociálně-kulturní vlivy, které výrazně ovlivnily celkový ráz a s ním i související život na vesnici. Práce se věnuje situaci v rámci regionu Uničovska, kde byl také realizován terénní výzkum, který je kombinací řízených rozhovorů …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the development of building and housing culture in the village in the second half of the 20th century. The aim of this work is to reflect the building development, with regard to political and socio-cultural influences, which significantly affected the overall character and related life in the village. The work deals with the situation in the Uničov region, where field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta