Bc. Robert GREPL

Diplomová práce

Analýza vývoje podniku ADW AGRO, a.s., Krahulov pomocí bankrotních a bonitních modelů

Analysis of the ADW AGRO, a.s., Krahulov company development using creditworthy and bankruptcy models
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou bankrotních a bonitních modelů. Skládá se celkem ze čtyř částí. První část je věnována teoretickému popisu bankrotních a bonitních modelů. Ve druhé části je popsán podnik. Ve třetí části je vypracována finanční analýza. Předposlední část je věnována aplikaci bankrotních a bonitních modelů. V poslední části jsou navrženy návrhy ke zlepšení podniku.
Abstract:
This thesis deals with the assessment of business development with the use of selected bankruptcy and credibility models . It consists of a total of five chapters. The first part is devoted to creditworthy and bankruptcy models . The second part relates to financial analysis. The third chapter provides basic information about the company. The fourth chapter is the financial analysis of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREPL, Robert. Analýza vývoje podniku ADW AGRO, a.s., Krahulov pomocí bankrotních a bonitních modelů . Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management