Petr ŠIMONEK

Bakalářská práce

Ekonomická výkonnost českých venkovských regionů

Economic performance of Czech rural regions
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na venkovské regiony, kde bude vypočítána jejich ekonomická výkonnost pomocí ukazatele přidané hodnoty na obyvatele za rok 2009 a 2014. Poté budou tyto roky porovnány pomocí indexu růstu přidané hodnoty. Základní jednotkou, ve které budeme počítat ekonomickou výkonnost, je správní obvod obcí s rozšířenou působností. Všechna data budou použita z Českého statistického úřadu …více
Abstract:
The Bachelor Thesis will be focused on the rural regions and gives the calculation of their economic performance using the value added indicator per one inhabitant for the years 2009 and 2014. These years will be subsequently compared using the growth index of added value. The basic unit used for the calculation of economic performance is an administrative district of municipalities with extended authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMONEK, Petr. Ekonomická výkonnost českých venkovských regionů. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta