Mgr. SOŇA MULICOVÁ

Bakalářská práce

Nízkosacharidové (LOW CARB) stravovanie pri diabetes mellitus 2. typu

Low carbohydrate (LOW CARB) diet in type 2 diabetes mellitus
Abstract:
This work deals with the issue of low-carbohydrate diet in type 2 diabetes mellitus. The aim of this work is to determine whether low-carbohydrate diets can compensate for diabetes and to determine the sustainability and safety of this type of diet. The theoretical part of the work concerns the description of type 2 diabetes mellitus and a search of recent studies dealing with the issue of low-carbohydrate …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá problematikou nízkosacharidového stravovania u ochorenia diabetes mellitus 2. typu. Cieľom práce je zistiť či môže ovplyvniť nízkosacharidové stravovanie kompenzáciu diabetu a zistiť udržateľnosť a bezpečnosť tohto typu stravovania. Teoretická časť práce sa zoberá popisom ochorenia diabetes mellitus 2.typu a rešeršou najnovších štúdii zaoberajúcich sa problematikou nízkosacharidového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Škarková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MULICOVÁ, SOŇA. Nízkosacharidové (LOW CARB) stravovanie pri diabetes mellitus 2. typu. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta