Daniel Řezanina

Bakalářská práce

Funkce archaických výrazů ve vybraných ukázkách ze sitcomů

Functions of Archaic Expressions in Selected Examples of Sitcoms
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of archaisms in selected scenes of sitcoms and further examines their functions and effects on audience. The theoretical part defines vocabulary, archaisms and puts emphasis on a term: T-V Distinction. The analytical part deals with frequency of occurrences of specific archaisms and their categorization within groups of functions based on findings from theoretical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na použití archaismů ve vybraných ukázkách ze sitkomů a dále rozebírá jejich funkce a efekty na diváka. Teoretická část definuje slovní zásobu, archaismy a dále se věnuje stěžejnímu termínu: T-V Distinction. Analytická část se zabývá frekvencí výskytů archaismů a jejich zařazením do skupin funkcí vytvořených na základě poznatků z teoretické části.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Řezanina, Daniel. Funkce archaických výrazů ve vybraných ukázkách ze sitcomů. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice