Jarmila DOLEJŠOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem z pohledu všeobecné sestry

Nursing care about patients with dementia at a retirement home and at a home with a special regime in view of a general nurse
Anotace:
Vyšší věk je spojen s mnoha nemocemi a jedním ze závažných zdravotních problémů se celosvětově stává u seniorů onemocnění demencí. V současné době se odhaduje na celém světě počet lidí postižených demencí na 38 miliónů a do roku 2050 se podle prognóz ztrojnásobí. Onemocnění postihuje nejčastěji seniory ve věku nad 65 let. Pracuji v domově pro seniory a s touto problematikou se denně setkávám. To byl …více
Abstract:
Higher age is connected to many diseases and one of the serious problems which affects seniors worldwide has become dementia. It is estimated that these times there is about 38 million of people suffering dementia worldwide and according to forecasts the amount will rise three times by year 2050. The disease affects mostly seniors older than 65 years. The situation in the Czech Republic is similar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Hana Dohnalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠOVÁ, Jarmila. Ošetřovatelská péče o pacienty s demencí v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem z pohledu všeobecné sestry. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3pkdgy 3pkdgy/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2013
Bulanova, L.
3. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.