Miroslav Matějů

Bakalářská práce

Brzda pásového dopravníku

Brake of Belt Conveyor
Anotace:
Předmětem této práce je zpracovat rešerši na téma problematiky pásových dopravníků a systémů jejich brzdění v prostředí hlubinného dolu. Dále vypracovat koncepční návrh pohonu s alternativním systémem brzdění a zpracovat konstrukční návrh strojního uzlu brzdy, jeho výkresovou dokumentaci podloženou kontrolními výpočty.
Abstract:
The subject of this thesis is background research of belt conveyors and their braking systems in a coal mines. Next is to make a conceptual desing of propulsion with an alternative braking system and the construction design of brake, its drawings and physical calculations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Josef Jurman
  • Oponent: Leo Boháč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení

Práce na příbuzné téma