Bc. Milada Suchánková

Master's thesis

Bio- psycho-sociální změny u seniorů po TEP kyčelního kloubu

Bio - psycho - social changes for seniors after TEP hip replacement
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Suchánková Milada Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Bio-psycho-sociální změny u seniorů po implantaci TEP ddddddddddddddddddddj kyčelního kloubu. Vedoucí práce: Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. Počet stran: 119 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2014 Souhrn: Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části teoretickou a …more
Abstract:
ANOTATION Surname and first name: Suchánková Milada Institution: Masaryk university, Faculty of medicine, Department of nursing Title of the work: Bio-psycho-social changes in senior citizens after bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb TEP hip replacement. Supervizor of work: Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D. Number of pages: 119 Number of enclosures: 10 Year of defense: 2014 Summary: The dissertation is divided into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta