Bc. Eva Kašíková

Bakalářská práce

Zátěžové situace v pomáhajících profesích

Stressful Situations in the Helping Professions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou zátěžových situací v pomáhajících profesích se zaměřením na pracovníky vykonávající přímou péči. Cílem bylo popsat vybrané aspekty vzniku pracovního stresu a syndromu vyhoření a možnosti supervize v této oblasti. Práci tvořily dvě stěžejní části. Část teoretická s využitím odborných zdrojů popisovala příčiny, projevy, zvládání a prevenci stresu a z toho plynoucích …více
Abstract:
This bachelor thesis was concerned with the problems of stressful situation in helping professions with focus on direct care workers. The aim of the thesis was to describe chosen aspects of the origin of working stress and burnout syndrome and the possibility of the supervision in this area. Two main parts comprised the thesis. Theoretical part with the use of specialized sources described causes, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašíková, Eva. Zátěžové situace v pomáhajících profesích. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN