Bc. Šárka Hošková, DiS.

Bachelor's thesis

Pacient s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc a specifická bariérová péče o tohoto pacienta v podmínkách Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Patient suspected of a highly infectious disease and specific barrier care for this patient under the conditions of the Emergency Medical Service of the Pardubice Region
Abstract:
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na informovanost pracovníků Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v oblasti vysoce nebezpečných nemocí a znalost postupů ve specifické bariérové ošetřovatelské péči při manipulaci s pacientem, který má podezření na vysoce nakažlivou nemoc. V teoretické části je zahrnuta charakteristika vysoce nebezpečných nemocí, legislativní normy a doporučené postupy …more
Abstract:
Annotacion This bachelor thesis is focused on the awareness of the staff of the Emergency Medical Service of the Pardubice Region regarding highly infectiou diseases. This thesis also investigates the medical staff ´s knowledge of procedures in specific barrier nursing care when handling a patient with a potentially contagious disease. The theoretical part includes characteristics of highly dangerous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2019
  • Supervisor: PhDr. Simona Saibertová
  • Reader: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta