Bc. Šárka Hošková, DiS.

Bakalářská práce

Pacient s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc a specifická bariérová péče o tohoto pacienta v podmínkách Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje

Patient suspected of a highly infectious disease and specific barrier care for this patient under the conditions of the Emergency Medical Service of the Pardubice Region
Anotace:
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na informovanost pracovníků Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje v oblasti vysoce nebezpečných nemocí a znalost postupů ve specifické bariérové ošetřovatelské péči při manipulaci s pacientem, který má podezření na vysoce nakažlivou nemoc. V teoretické části je zahrnuta charakteristika vysoce nebezpečných nemocí, legislativní normy a doporučené postupy …více
Abstract:
Annotacion This bachelor thesis is focused on the awareness of the staff of the Emergency Medical Service of the Pardubice Region regarding highly infectiou diseases. This thesis also investigates the medical staff ´s knowledge of procedures in specific barrier nursing care when handling a patient with a potentially contagious disease. The theoretical part includes characteristics of highly dangerous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Simona Saibertová
  • Oponent: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta