Bc. Kateřina STACHOŇOVÁ

Diplomová práce

Huntingtonův ?Střet civilizací? ve světle empirických výzkumů

Testing Empirically Huntington's Clash of Civilizations
Anotace:
Tématem předkládané diplomové práce je představení Huntingtonova ?Střetu civilizací? jako mimořádně vlivného paradigmatu mezinárodních vztahů. Cílem práce je jeho kritická analýza a především pak konfrontace s empirickými výzkumy. Teorie Střetu civilizací je v úvodu představena ve svých základních tezích a dále uvedena do kontextu teorie politické geografie a problematiky mezinárodních vztahů. Střet …více
Abstract:
The topic of this thesis is an introduction to Huntington?s ?Clash of Civilizations? as an exceptional and influential paradigm of international relations. The goal of this work is a critical analysis of the paradigm and foremost the confrontation against empirical researches. This work?s introduction describes basic theses of Clash of Civilizations as well as putting it to context of political geography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2013
Zveřejnit od: 21. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STACHOŇOVÁ, Kateřina. Huntingtonův ?Střet civilizací? ve světle empirických výzkumů. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.