Bc. Václav Opočenský

Bakalářská práce

Motivace a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu

Motivation and influence of co-workers by a hotel manager
Anotace:
OPOČENSKÝ, Václav. Motivace a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 61 stran. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodné nástroje motivování a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu motivace a ovlivňování spolupracovníků. Dále jsou rozebrány pojmy jako teorie motivace, nástroje motivování, nástroje …více
Abstract:
OPOČENSKÝ, Václav. Motivation and influence of co-workers by a hotel manager [Bachelor thesis] Institute of Hospitality Management. Prague: 2019. 61 pages. The purpose of the bachelor thesis is to propose suitable tools for motivating and influencing co-workers by the hotel manager. The theoretical part contains the definition of the concept of motivation and influencing co-workers. Furthermore, terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/bpy3a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze