Bc. Václav Opočenský

Bachelor's thesis

Motivace a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu

Motivation and influence of co-workers by a hotel manager
Abstract:
OPOČENSKÝ, Václav. Motivace a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2019. 61 stran. Cílem bakalářské práce je navrhnout vhodné nástroje motivování a ovlivňování spolupracovníků manažerem hotelu. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu motivace a ovlivňování spolupracovníků. Dále jsou rozebrány pojmy jako teorie motivace, nástroje motivování, nástroje …more
Abstract:
OPOČENSKÝ, Václav. Motivation and influence of co-workers by a hotel manager [Bachelor thesis] Institute of Hospitality Management. Prague: 2019. 61 pages. The purpose of the bachelor thesis is to propose suitable tools for motivating and influencing co-workers by the hotel manager. The theoretical part contains the definition of the concept of motivation and influencing co-workers. Furthermore, terms …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Reader: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze