Bc. Kamila Kohoutková

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců ke studiu cizích jazyků v prostředí německé firmy sídlící v České republice

Employee motivation to the learning of the foreign languages – in the kontext of the german company with the placement in the Czech republic
Anotace:
Bakalářská práce „Motivace zaměstnanců ke studiu cizích jazyků v prostředí německé firmy sídlící v České republice“ pojednává o problematice oblasti vzdělávání dospělých a jeho aktuální podobě v konkrétním firemním prostředí. Toto firemní prostředí představuje skupina interních jazykových kurzů, které probíhají v německé firmě působící v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky …více
Abstract:
The bachelor thesis “Motivation of employees to study foreign languages in the environment of a German company based in the Czech Republic” deals with the topic of tertiary education and its current state in real conditions in the particular firm. The company environment is presented by a set of in-company language courses running in the German firm based in the Czech Republic. The theoretical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk