Bc. Alena Turečková

Bakalářská práce

Problematika podmínek udělení a držení řidičského oprávnění /jako součást dopravně bezpečnostního opatření/

The problems of conditions issuing and keping of a driving licence (as the part of traffic safety measures)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku udělení řidičského oprávnění a jeho držení, zejména ve vztahu k přestupkům a trestným činům proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V úvodní části práce jsou popsány vnitrostátní právní úpravy, především pak změny v důsledku harmonizované úpravy oblasti řidičských průkazů v rámci Evropské unie. V následujících kapitolách uvádím …více
Abstract:
This bachelor thesis is trying to make clear the problem of issuing a driving license and its possession especially in relation to acts against safety of road traffic. The first part describes the national legislation, particularly the changes due to the harmonized adjustments of driving licenses within the European Union. The following chapters present the conditions for holding a driving license …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa