Hana ŽATECKÁ

Bakalářská práce

Jezdectví v umění jako ikonografický problém

Riding in the arts as an iconographic problem
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma jezdectví v umění v rámci ikonografie. V první části je charakterizována ikonografie a jsou vymezeny základní pojmy. Druhá část práce je zaměřena na romantické malířství, kde se věnuje několika významným autorům (Georg Stubbs, Theodóre Géricault, Eugéne Delacroix, John Constable) a následně analyzuje vybraná díla autorů.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on horsemanship within the scope of iconography. The first part of the thesis characterizes iconography and defines basic terms. Second part is dedicated to romantic painting and significant authors (Georg Stubbs, Theodóre Géricault, Eugéne Delacroix, John Constable) and analysis of chosen works of authors.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽATECKÁ, Hana. Jezdectví v umění jako ikonografický problém. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika