Bc. Jiří Hurt

Diplomová práce

Jazyk přesvědčování v reklamě

Language of persuasion in advertising
Anotace:
V diplomové práci zkoumám jazykovědu z úhlu přesvědčování v reklamě. V přesném působení na subjektivní cíle a ovlivňování rozhodovacích procesů pomocí formy podoby jazyka, slov, kombinací textu a dalších lingvistických činitelů. Jazyk, který přesvědčuje v reklamě, zahrnuje více odvětví, které ve své práci ověřuji, analyzuji a identifikuji.
Abstract:
In the given thesis I study linguistics from the persuasive point of view in advertising.In the exact impact on subjective targets and influencing of decision processes with the help of the form of language,words,text combination and other linguistic factors.The language that persuades in advertising includes more branches which I study,analyse and identify in my thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Dagmar Forejtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace