Bc. Lucie Křetínská

Bakalářská práce

Domácí násilí mezi partnery

Domestic violence between partners
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí mezi partnery. Jsou zde uvedeny základní pojmy související s touto problematikou, ale také základní charakteristika oběti a pachatele domácího násilí, ve které figuruje v pozici oběti či pachatele jak muž, tak žena. Práce také popisuje, jaké mohou nastat následky domácího násilí a jaké jsou možnosti prevence. Hlavním cílem této práce je podat …více
Abstract:
The bachelor thesis is focusing on the issue of domest ic violence between the partners. It defines the basic concepts related to this issue. It characterizes the victim and the perpetrator of domestic violence, where both of the partners (male or female) can be the perpetrators and victims. This thesis also describes the consequences of domestic violence and the possibilities of prevention. The target …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/k2t5a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Vanda Janečková
  • Oponent: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika