Lucie Šacherlová

Bachelor's thesis

\kur{In vitro} testy nových monocyklopentadienylmolybdenocenových derivátů na lidských leukemických buňkách MOLT-4

The \kur{in vitro} Assay on Human Leukemia Cells MOLT-4 of New Half-molybdenocene Derivatives
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá stanovením cytotoxické aktivity nově syntetizovaných monocyklopentadienylových sloučenin molybdenu na buněčné linii MOLT-4, buněk akutní lymfoblastické leukémie. Z výsledků vyplývá, že všechny komplexy s N,N-chelátovými ligandy vykazují značnou cytotoxickou aktivitu, nejvyšší pak komplexy s ligandem 4,7-difenyl-1,10-fenanthrolinem. Tyto komplexy jsou v porovnání s dosud …more
Abstract:
This bechelor theses is about cytotoxic activity of new synthetized monocyclopentadienyl compounds of molybdenum, which were tested on the cell line MOLT-4, it is the cell line of acute lymphoblastic leukemia. The results are: active complexes are complexes with N,N-chelated ligands and from those the most active ones are complexes with 4-7-diphenyle-1,10-phenathroline. These complexes, in compared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šacherlová, Lucie. \kur{In vitro} testy nových monocyklopentadienylmolybdenocenových derivátů na lidských leukemických buňkách MOLT-4. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická