Jiří HLAVÁČEK

Bakalářská práce

Návrh systému rekonstrukce 3D tvaru objektu využitím projekce světla a kamerového systému

Design of 3D scanner for three-dimensional shape of an object using projected light and a camera system
Anotace:
Rekonstrukce pomocí kamery a strukturovaného světla je moderní přístup k problematice počítačového vidění a vývoj v tomto směru jde rapidně nahoru. Máme-li kalibrovaný systém kamera-projektor, kde zdroj strukturovaného světla promítá na zkoumané těleso a máme snímky této projekce, je možné najít korespondenční body mezi jednotlivými snímky. Z těchto korespondenčních bodů je pak možné metodou triangulace …více
Abstract:
Reconstruction with the help of a camera and structured light is a modern approach to the problematics of Computer Vision and development in this field goes rapidly up. If we have a calibrated camera-projector system, where the source of structured light projects onto our examined object and we possess images containing these projections, it is possible to find correspondence points between every single …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Krňoul, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLAVÁČEK, Jiří. Návrh systému rekonstrukce 3D tvaru objektu využitím projekce světla a kamerového systému. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika

Práce na příbuzné téma