Václava Housková

Bakalářská práce

Život a dílo G. Mahlera - Písně potulného tovaryše

Life and Work of Gustav Mahler - Songs of the Wandering Journeyman

Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zaměřit na osobnost Gustava Mahlera. Značná část textu je věnována jeho životním osudům a tvorbě. Po rozboru důležitých dat z osobního života mapuji Mahlerův profesní rozvoj. Závěrem se pak zabývám jeho dílem: "Písně potulného tovaryše". Zachycuji okolnosti vzniku jejich historii i formální stránku. Zejména se pak zabývám porovnáním odlišných interpretací světových …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I have decided to focus on the person of Gustav Mahler. A large part of the text is focused on his life's many fates and works. After reviewing important data from fis personal life, I mapped out Gustav Mahler's professional develompment. In conclusion I am focusing on one of his works: Songs of the Wandering Journeyman. I am encapsulating the history of this work's origins as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Jiřina Přívratská, Jiřina Přívratská
  • Oponent: Magdaléna Hajóssyová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Hudební fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.