Theses 

Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region. – Radmila SUNKOVSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radmila SUNKOVSKÁ

Diplomová práce

Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.

Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.

Anotace: V této diplomové práci si klademe za cíl ovlivnit vztah učitele k dramatické výchově a motivovat žákův vztah k divadlu. V teoretické části vysvětlujeme pojem dramatické výchovy, její metody, formy a cíl. Porovnáváme historii a vývoj s dnešním pojetím dramatické výchovy ve školách. Zabýváme se osobností učitele a organizací ve výuce a následně plánováním dramatické výchovy. Nedílnou součástí je Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání. V praktické části zjišťujeme pomocí rozhovoru využití dramatické výchovy v hodinách českého jazyka a četnost návštěv divadelních představení, které jsou také důležitou součástí všestranného rozvoje osobnosti žáka.

Abstract: In this diploma work, we aim to influence the relationship dramatic education to teachers and motivate student's relationship to the theater. In the theoretical section we explains the concept of dramatic education, its methods, forms, and destination. We compare the history and development of today's concept of dramatic education in schools. We are engaged in teacher´s personality, organizations in teaching and subsequently planning dramatical education. An integral part of the theoretical section is Framework Educational Programme for Basic Education. In the practical part we use by questionnaire dramatical education in lessons of Czech language and the frequency of visits to theater performances, which are also an important part of the overall development of personality of the pupil.

Klíčová slova: Dramatická výchova, metody dramatické výchovy, dramatická výchova ve škole

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SUNKOVSKÁ, Radmila. Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 21:49, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz