Radmila SUNKOVSKÁ

Master's thesis

Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.

Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.
Abstract:
V této diplomové práci si klademe za cíl ovlivnit vztah učitele k dramatické výchově a motivovat žákův vztah k divadlu. V teoretické části vysvětlujeme pojem dramatické výchovy, její metody, formy a cíl. Porovnáváme historii a vývoj s dnešním pojetím dramatické výchovy ve školách. Zabýváme se osobností učitele a organizací ve výuce a následně plánováním dramatické výchovy. Nedílnou součástí je Rámcově …more
Abstract:
In this diploma work, we aim to influence the relationship dramatic education to teachers and motivate student's relationship to the theater. In the theoretical section we explains the concept of dramatic education, its methods, forms, and destination. We compare the history and development of today's concept of dramatic education in schools. We are engaged in teacher´s personality, organizations in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 11. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SUNKOVSKÁ, Radmila. Využití divadelních představení ve výuce českého jazyka na 1. stupni základní školy v různých regionech. Usage of the theatre show during a lesson of the Czech language of the elementary school across a various region.. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta