Eva HOFRICHTEROVÁ

Diplomová práce

Die Entwicklung der Hultschiner Mundart nach dem Jahr 1945

THE CZECH-GERMAN LINGUAL MIX IN THE HLUCIN REGION
Abstract:
This thesis has as theme multilingualism in the communities around Hlucin. The aims of this thesis are to evaluate the influence of German on the Hlucin regional dialect; to identify the differences in dialect expression which are influenced by the German language within given Hlucin area communities and then to map these differences cartographically; to outline the effects of the Slavic language on …více
Abstract:
Tématem diplomové práce je mísení jazyků na Hlučínsku. Práce si kladla za cíl poukázat na vliv německého jazyka na nářečí Hlučínska; určit rozdíly nářečních němčinou ovlivněných výrazů v jednotlivých obcích Hlučínska a zanést je do map; nastínit vliv slovanských jazyků na německé nářečí používané v obcích Sudice a Třebom a objevit doklad tohoto německého nářečí. V první části jsou objasněny základní …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2005
Zveřejnit od: 6. 5. 2005

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2005
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFRICHTEROVÁ, Eva. Die Entwicklung der Hultschiner Mundart nach dem Jahr 1945. Ostrava, 2005. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta