Eva Hrnčiarová

Bakalářská práce

Aktívna politika zamestnanosti a jej odraz vo vývoji nezamestnanosti SR

Active Policy of Employment and its Image in Development of Unemployment of Slovak republic
Abstract:
Active policy of labour market was reformed several times in Slovakia. The main reform came after 1st January 2004. Current active regulations of labour market were approved by the law 5/2004 about the services of employment and about the change and addition of some law as amended by latest acts. Law was amended several times. The standard scheme of active regulations at labour market was supplemented …více
Abstract:
Aktívna politika trhu práce prešla na Slovensku niekoľkými reformami. Zásadná zmena nastala po 1. januári 2004. Aktívne opatrenia trhu práce v súčasnosti platné v Slovenskej republike boli prijaté zákonom č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon bol niekoľkokrát novelizovaný. S cieľom zamedzenia negatívneho dopadu globálnej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře