Bc. Blanka Vaňková

Diplomová práce

Modifying English Language Teaching at Secondary Vocational School to Increase Students' Motivation

Modifying English Language Teaching at Secondary Vocational School to Increase Students' Motivation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem zvyšování motivace studentů ke studiu jazyků s využitím různých modifikačních strategií a využíváním autentických a profesionálních materiálů, různých výukových metod a přístupů, s důrazem na potřeby budoucího povolání. Praktická část této práce poskytuje detailní popis konkrétního kurzu vyučovaného s využitím autentických a profesionálních materiálů, směřující …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of course modifying strategies to increase students’ motivation to study languages, employing authentic and professional materials, a variety of teaching methods and approaches, and paying attention to future occupational needs of learners. The practical part of the thesis provides detailed introduction of a particular course taught with authentic and professional …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Suchý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy