Robin Rolenc

Bakalářská práce

Komparace direct trade a fair trade

COMPARISON OF DIRECT TRADE AND FAIR TRADE
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou, zda nová tržní forma Direct trade nabízí díky absenci certifikační organizace a jiným podmínkám trhu výhody oproti již zaběhnutému systému Fair trade. Porovnávány jsou trhy kávy, která je nejvíce obchodovaným produktem v systému Fair trade. Výzkumnou metodou je zde komparace jednotlivých systémů. Ty jsou porovnány na základě předcházející analýzy vybraných prvků …více
Abstract:
Purpose of this thesis is to explore the question whether a new market through Direct trade, due to the absence of certification bodies and different market conditions ad-vantages over the already running Fair trade. Comparisons are coffee markets. Coffee is the most traded product in Fair trade. The research method is the comparison of dif-ferent systems. These are compared on the basis of the foregoing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Martin Slaný
  • Oponent: Zdeněk Chytil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48019

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie