Bc. Eva Rédrová, DiS.

Diplomová práce

Zlepšení účinnosti systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané organizaci

Effectivity Improvement of Occupational Benefits in Chosen Organization
Anotace:
V teoretické části práce jsou vymezena východiska účinnosti zaměstnaneckých benefitů dle jejich definice, významu a působení. Praktická část je zaměřena na systém zaměstnaneckých benefitů v Československé obchodní bance, a.s. Anonymním dotazníkovým šetřením na olomouckých pobočkách, je zjištěno, že zaměstnanci by chtěli zlepšit systém odměňování. Na základě těchto zjištění jsou v práci uvedeny návrhy …více
Abstract:
In the theoretical part of the work are defined the starting points of the effectiveness of employee benefits as per their definition, meaning and action. The practical part is focused on the system of employee benefits in the Czechoslovak trade bank. The anonymous questionnaire investigation on of the branches, it is found that the employees would like to improve the system of remuneration. Based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting