Anna BAJGAROVÁ

Bakalářská práce

Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt

Team work and its effect on increasing labour productivity in the advertising agency Kaspen/Jung von Matt
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu týmové práce a jejího vlivu na výkonnost v reklamní agnetuře Kaspen/Jung von Matt. V teoretické části jsem se věnovala zejména principem týmové práce, její efektivitou a faktory, které efektivní týmovou práci ovlivňují. Dále také faktory, které mohou působit na týmovou práci negativně. V praktické části jsem v úvodu představila reklamní agenturu, ve …více
Abstract:
The aim of this Bachelor thesis was to realize analysis of team working and its effect on increasing labour productivity in the advertising agency Kaspen/Jung von Matt. In the teoretical part I discussed especially about the principles of teamwork, effective teamwork and factors, which can influence effective teamwork. Than I discussed about the factors, which can take negative effect to teamwork. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22202

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAJGAROVÁ, Anna. Týmová práce a její vliv na zvyšování výkonnosti práce v reklamní agentuře Kaspen/Jung von Matt. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika