Bc. Lucie Lomičová

Diplomová práce

Rodiče a děti v období vynořující se dospělosti: pohledy z obou stran

Parents and Children in the period of emerging adulthood: how it looks from both sides
Anotace:
Cílem práce je popsat a vzájemně srovnat pohledy rodičů a jejich dětí v období vynořující se dospělosti na jejich vzájemný vztah a přinést pohled rodičů, který ve výzkumech na toto téma je spíše vzácnější. Teorie se zabývá především proměnou vztahu mezi rodičem a dítětem z perspektivy získávání autonomie v kontextu zachování kvality vztahu a vlivem přechodu do dospělosti na vztah rodiče a dítěte. Práce …více
Abstract:
The main aims of this thesis are to describe and compare parents´ and emerging adult´s perspectives on their mutual relationship and to present rather rare parental point of view about their relationship with children in this age. Theory mainly describes changes in the relationship between parent and adult child from autonomy-relatedness perspective and also how is their relationship influenced by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce