Bc. Lucie Lomičová

Master's thesis

Rodiče a děti v období vynořující se dospělosti: pohledy z obou stran

Parents and Children in the period of emerging adulthood: how it looks from both sides
Abstract:
Cílem práce je popsat a vzájemně srovnat pohledy rodičů a jejich dětí v období vynořující se dospělosti na jejich vzájemný vztah a přinést pohled rodičů, který ve výzkumech na toto téma je spíše vzácnější. Teorie se zabývá především proměnou vztahu mezi rodičem a dítětem z perspektivy získávání autonomie v kontextu zachování kvality vztahu a vlivem přechodu do dospělosti na vztah rodiče a dítěte. Práce …more
Abstract:
The main aims of this thesis are to describe and compare parents´ and emerging adult´s perspectives on their mutual relationship and to present rather rare parental point of view about their relationship with children in this age. Theory mainly describes changes in the relationship between parent and adult child from autonomy-relatedness perspective and also how is their relationship influenced by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

All theses