Ing. Tomáš SVATOŇ

Disertační práce

Smíšené metody v problémech nelineární elasticity velkých distorzí

Mixed methods in problems of finite elasticity with large distortions
Abstract:
The analysis of rubber-like materials undergoing large elastic deformations is a key topic in field of active polymers, like ionic polymers, hydrogels and nematic elastomers, as well as in biomechanics, for soft tissues. For biomechanics, the hot issue relays in the development of mathematical-physical models that are able to describe the behaviour of physiological processes involving highly deformable …více
Abstract:
Analýza velkých elastických deformací materiálů s vlastnostmi podobných gumě je moderní disciplínou v mnoha odvětvích výzkumu, jako například v biomechanice aktivních polymerů či nematických elastomerů (funkční biomateriály a implantáty). Co se týče biomechaniky problém spočívá v pokusu o sestavení matematicko-fyzikálních modelů pomocí nichž je možný popis fyziologického chování živých tkání od pokožky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVATOŇ, Tomáš. Smíšené metody v problémech nelineární elasticity velkých distorzí. Plzeň, 2012. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Doktorský studijní program / obor:
Matematika / Aplikovaná matematika